Vinmonopolets salg 2015

Verdier 2011 2012 2013 2014 2015
Salg liter (1000 liter) 73 391 79 866 80 632 81 161 80 475
Salg kroner (mill kr) 14 488 14 952 15 371 15 775 15 919

For første gang siden 1996 har Vinmonopolets salg gått ned. For 1. halvår 2015 var det en tydelig salgsnedgang på 2,7 prosent mot året før, mens for 2. halvår var det en salgsøkning på 0,8 prosent. Samlet sett ga en total for året med en nedgang på 0,8 prosent.

2015 viste en normal salgsutvikling for de fleste varegrupper. Unntaket var svakvin, som hadde en nedgang på 888 000 liter. Første halvår var nedgangen i svakvinssalget på litt over 1 mill. liter, mens andre halvår gikk det opp med litt under 0,2 mill. liter. De eneste varegruppene som hadde en økning gjennom hele året var øl og alkoholfritt.

Rødvin

Rødvin

Vinmonopolet solgte 41,1 mill. liter rødvin i 2015, en nedgang på 1,5 prosent fra året før. Volummessig utgjorde rødvin 62 prosent av alt svakvinssalg og 51 prosent av Vinmonopolets totalsalg i 2015.

Italia har vært mestselgende rødvinsland siden 2006. Frankrike var lenge vårt nest største rødvinsland, men ble passert av Spania i 2010.

Markedsandeler rødvin:

Land 2011 2012 2013 2014 2015
Italia 35 % 38 % 41 % 42 % 43 %
Spania 14 % 14 % 13 % 13 % 12 %
Frankrike 13 % 12 % 13 % 12 % 11 %
Chile 9 % 9 % 9 % 9 % 10 %
Australia 11 % 10 % 8 % 8 % 7 %
USA 5 % 5 % 5 % 6 % 7 %
Portugal 4 % 4 % 5 % 5 % 6 %
Sør-Afrika 3 % 3 % 3 % 3 % 2 %
Argentina 4 % 4 % 3 % 3 % 2 %

De fire største rødvinslandene står for 76 prosent av Vinmonopolets rødvinsalg. Italia fortsetter å øke sin markedsandel, og står nå for 43 prosent av rødvinsvolumet. Det er Veneto og Puglia som er de mestselgende italienske distriktene. Disse står for 55 prosent av det italienske rødvinssalget.

Gjennomsnittlig salgspris for en flaske rødvin var 139 kroner i 2015, mens den var 134 kroner i 2014.

Hvitvin

Hvitvin

I 2015 solgte Vinmonopolet 17,8 mill liter hvitvin. Dette er nedgang på nesten tre prosent sammenlignet med året før.

Volummessig utgjør hvitvin 27 prosent av alt svakvinssalg, og 23 prosent av Vinmonopolets totalsalg i 2015.

Hvitvinsmarkedet i Norge domineres av Tyskland og Frankrike. Sammen står disse to landene for 55 prosent av hvitvinssalget i 2015. Begge landene opplever imidlertid en nedgang i salget, henholdsvis -6,5 og -9,2 prosent.

Markedsandeler volum, hvitvin:

Land 2011 2012 2013 2014 2015
Tyskland 32 % 31 % 31 % 30 % 29 %
Frankrike 28 % 28 % 28 % 28 % 26 %
Italia 11 % 12 % 12 % 12 % 12 %
Australia 7 % 7 % 6 % 6 % 7 %
Chile 4 % 4 % 5 % 5 % 7 %
Ungarn 5 % 5 % 4 % 4 % 4 %
New Zealand 1 % 1 % 2 % 3 % 3 %
Spania 3 % 3 % 3 % 2 % 3 %

Gjennomsnittlig salgspris for en flaske hvitvin var 128 kroner i 2015, mens den var 124 kroner i 2014

Rosévin

Rosévin

Rosévinsalget har hatt stor vekst de siste 10 årene, og er den svaksvinstypen med størst prosentvis vekst siden 2003.

Salgsutviklingen rosévin ligger over utviklingen for svakvinssegmentet totalt. I 2015 hadde rosévin en svak nedgang på 0,9 prosent, mens svakvin totalt sett hadde en nedgang på 1,3 prosent.

Fransk rosévin har størst markedsandel, etterfulgt av Italia og USA. Italiensk rosévin hadde størst markedsandel i årene 2009-2011, men siden 2012 har Frankrike vært mestselgende land for rosévin.

Land 2011 2012 2013 2014 2015
Frankrike 25 % 29 % 33 % 37 % 39 %
Italia 26 % 25 % 20 % 18 % 17 %
USA 11 % 14 % 16 % 16 % 16 %
Spania 18 % 12 % 10 % 10 % 9 %
Chile 5 % 7 % 9 % 7 % 6 %
Musserende

Musserende vin

Salget av musserende vin er fortsatt i vekst. I 2015 økte salget med 7,3 prosent til nærmere 4,5 mill liter.

Spania var det mestselgende landet frem til 2012, da de ble forbigått av Italia. Italia hadde størst marksandel i 2015 både når det gjelder salgsvolum og verdi. Den største veksten har vært i Veneto (prosecco). Frankrike var nest størst målt i liter solgt i 2015, og passerte Spania med knapp margin. Champagnesalget økte med 1,4 prosent i 2015.

Druebrennevin

Druebrennevin

Salget av druebrennevin har vært i nedgang siden 2008. I 2015 gikk salget ned ytterligere 5,2 prosent til cirka 1,8 mill liter. Druebrennevin er en varegruppe som har opplevd nedgang i salget også i andre markeder.

Cognac er den største kategorien, og utgjør 72 prosent av det totale druebrennevinssalget. I 2015 gikk cognacsalget tilbake 4,6 prosent til 1,3 mill. liter.

Whisky

Whisky

Etter å ha vært i vekst gjennom mange år, har whiskysalget falt siden 2010. I 2014 stabiliserte salget seg, og i 2015 hadde whisky en vekst på 1,6 prosent. Skotsk whisky er den største kategorien, med en markedsandel på 67 prosent, og en vekst på nærmere 3 prosent i 2015. Irland ligger som nummer to, og hadde en prosentvis vekst på samme nivå som skotsk whisky. Amerikansk whisky hadde en vekst i 2015 på 1,5 prosent.

Akevitt

Akevitt

Akevitt har hatt et forholdsvis stabilt salg de siste årene, mens mange andre brennevinstyper har opplevd et fallende salg. I 2015 økte salget med 2 prosent til 1,2 millioner liter.

Akevittsalget er knyttet til julen, og nesten halvparten av det årlige akevittsalget skjer i november og desember.

Likør

Likør

Likør er en kategori med mange ulike produkter både når det gjelder smak og bruksområde. Produktgruppen hadde en vekst på 6,4 prosent i 2015. Whiskybaserte likører samt flere nyheter fortsetter sin vekst også i 2015.

Vodka

Vodka

Vodka, den mestselgende brennevinskategorien, gikk ned 1,4 prosent til 3,4 mill. liter i 2015. Vodka har hatt en stabil markedsandel av brennevinsalget på cirka 30 prosent de siste ti årene.

Rom

Rom

Salget av rom gikk ned med 1,4 prosent i 2015.

75 prosent av all hvit rom som ble solgt i 2015 kom fra Bahamas, mens Jamaica hadde størst markedsandel for brun rom med 43 prosent.

Gin

Gin

Gin gikk tilbake 1,2 prosent i 2015 til 469 000 liter. Vi har sett en positiv gin-trend i andre markeder, og i 2014 hadde produktgruppen vekst.

Sterkøl

Sterkøl

Ølsalget har vært i betydelig vekst de fem siste årene. I 2015 økte salget med 12,1 prosent til nesten 2,5 mill liter. Frem til 2011 var undergjæret øl den største kategorien, mens fra 2012 har overgjæret øl vært størst. Overgjæret har også hatt størst vekst det siste året med cirka 15 prosent til 1,6 mill liter. Undergjæret har også hatt vekst de to siste årene. I 2015 utgjorde ølsalget 3 prosent av vårt totalsalg målt i liter.

Sterkvin

Sterkvin

Salget har hatt en nedadgående trend de siste årene. Siden 2003 er salget nærmere halvert.

I 2015 gikk salget ytterligere ned med 4,2 prosent, til 570 000 liter. Vermut er den største varetypen, og utgjør over halvparen av sterkvinssalget. Portvin og madeira utmerker seg med et stabilt salg.

Alkoholfritt

Alkoholfritt

I 2015 økte salget av alkoholfritt med 9,9 prosent til 349 000 liter.

Siden Vinmonopolet fornyet det alkoholfrie sortimentet i 2010 har vi hatt en solid vekst. Salget er nesten firedoblet siden 2004. Alkoholfritt utgjør en liten del av Vinmmonopolets salg, men vi tror det er potensial for videre vekst.

Spesialutvalg

Spesialutvalg

Vinmonopolet har syv spesialbutikker; Valkendorfsgaten i Bergen, Sandefjord, Sandnes Sentrum, Hamar, Valentinlyst i Trondheim, CC-Vest og Aker Brygge i Oslo. I tillegg selger Sandnes Kvadrat øl og brennevin fra spesialutvalget.

Spesialbutikkene hadde seks temaslipp i 2015:

  • Burgund
  • Tyskland
  • Champagne
  • Italia – Toscana, Alto-Adige, Sicilia, Valle d´Osta
  • USA og øl
  • Bordeaux

Det ble totalt solgt 123 328 liter spesialprodukter i spesialbutikkene i 2015, en nedgang på 18 prosent fra året før.

Det er ingen store endringer i fordelingen av salget sammenlignet med 2014.

Rødvin og hvitvin har størst markedsandeler med henholdsvis 46 og 25 prosent, etterfulgt av øl med 20 prosent og musserende vin med 8 prosent av salget.

Frankrike utgjør størst andel av det totale salget med hele 44 prosent, etterfulgt av Italia, Tyskland og USA med henholdsvis 16, 12 og 11 prosent.

Burgund og Bordeaux er distriktene med størst markedssandel, henholdsvis 18 og 14 prosent av det totale salget.

Økologisk

Økologisk

Salget av økologiske produkter økte med 26 prosent i 2015 til cirka 2,6 millioner liter.

Hovedvaregruppe 2014 2015 Endring liter Endring prosent
Svakvin 1 984 243 2 521 760 537 517 27 %
Brennevin 61 274 59 089 -2 185 -4 %
Alkoholfritt 13 005 16 153 3 147 24 %
Øl 11 816 13 166 1 350 11 %
Sterkvin 80 108 29 36 %
TOTALT 2 070 417 2 610 276 539 859 26 %
Fairtrade

Fairtrade

Vinmonopolet solgte cirka 300 000 liter i 2015. Dette var utelukkende svakvin, og hadde opprinnelse i Sør-Afrika og Argentina. Salget gikk noe ned fra 2014.

Bag-in-Box

Bag-in-Box (BiB)

Pappviner er fortsatt den dominerende forpakningstypen for vin i Norge. Salgsvolumet for rødvin på BiB var i 2015 24,5 mill liter, noe som er en markedsandel 59,6 prosent. Rød BiB hadde en salgsnedgang i 2015 på 1,2 prosent målt i liter. Salgsvolumet for hvitvin BiB var 9,6 mill liter i 2015, en markedsandel på 53,8 prosent. Hvitvin på BiB hadde en salgsnedgang i 2015 på 3 prosent målt i liter.

Salg per prissegment

Salg per prissegment: 2014-2015

Rødvin flaske, 75 cl 2014 liter 2015 liter +/- 2014 andel 2015 andel
Rødvin, kr 0-89,99 575 190 363 014 -37 % 3 % 2 %
Rødvin kr 90-99,99 2 117 342 1 602 788 -24,3% 13% 10 %
Rødvin kr 100-124,99 6 503 093 6 317 838 -3 % 39 % 39 %
Rødvin kr 125-149,99 4 231 739 4 147 400 -2 % 26 % 26 %
Rødvin kr 150-174,99 1 435 034 1 874 315 31 % 9 % 12 %
Rødvin kr 175-199,99 756 719 722 276 -5 % 5 % 4 %
Rødvin kr 200-249,99 477 998 657 464 38 % 3 % 4 %
Rødvin kr 250-299,99 218 807 265 424 21 % 1 % 2 %
Rødvin kr 300-399,99 136 343 176 978 30 % 1 % 1 %
Rødvin kr 400-499,99 33 998 41 570 22 % 0,2 % 0,3 %
Rødvin kr 500-99999 41 850 48 234 15 % 0,3 % 0,3 %
TOTALT 16 528 113 16 217 300 -2 % 100 % 100 %
Hvitvin flaske, 75 cl 2014 Liter 2015 Liter +/- 2014 andel 2015 andel
Hvitvin kr 0-89,99 921 434 539 065 -41 % 11 % 7 %
Hvitvin kr 90-99,99 1 523 726 1 361 369 -11 % 19 % 17 %
Hvitvin kr 100-124,99 2 913 151 3 030 486 4 % 36 % 38 %
Hvitvin kr 125-149,99 1 379 027 1 443 554 5 % 17 % 18 %
Hvitvin kr 150-174,99 900 398 919 957 2 % 11 % 12 %
Hvitvin kr 175-199,99 344 548 386 120 12 % 4 % 5 %
Hvitvin kr 200-249,99 105 997 148 338 40 % 1 % 2 %
Hvitvin kr 250-299,99 57 417 75 652 32 % 1 % 1 %
Hvitvin kr 300-399,99 38 257 42 048 10 % 0 % 1 %
Hvitvin kr 400-499,99 11 414 16 580 45 % 0,1 % 0,2 %
Hvitvin kr 500-599,99 9 742 11 636 19 % 0,1 % 0,1 %
TOTALT 8 205 109 7 974 804 -3 % 100 % 100 %
Bag-in-Box, rød 2014 Liter 2015 Liter +/- 2014 andel 2015 andel
Rødvin BiB < 300 cl, kr 0 -99999 1 069 030 1 059 741 -1 % 4 % 4 %
Rødvin BiB ≥ 300 cl, kr 0-299,99 150 339 113 187 -25 % 1 % 0 %
Rødvin BiB ≥ 300 cl, kr 300-399,99 21 076 308 18 756 048 -11 % 85 % 77 %
Rødvin BiB ≥ 300 cl, kr 400-99999 2 449 777 4 497 369 84 % 10 % 18 %
TOTALT 24 745 454 24 426 345 -1 % 100 % 100 %
Bag-in-Box, hvit 2014 Liter 2015 Liter +/- 2014 andel 2015 andel
Hvitvin i BiB < 300 cl, kr 0-99999 643 020 547 575 -15 % 7 % 6 %
Hvitvin i BiB ≥ 300 cl, kr 0-299,99 396 249 390 276 -2 % 4 % 4 %
Hvitvin i BiB ≥ 300 cl, kr 300-399,99 7 926 805 6 545 785 -17 % 81 % 69 %
Hvitvin i BiB ≥ 300 cl, kr 400-999999 849 810 2 024 328 138 % 9 % 21 %
TOTALT 9 815 884 9 507 964 -3 % 100% 100%
Rosévin flaske, 75 cl 2014 Liter 2015 Liter +/- 2014 andel 2015 andel
Rosévin kr 0-99,99 388 349 304 817 -22 % 4 % 31 %
Rosévin kr 100-124,99 492 341 531 985 8 % 5 % 39 %
Rosévin kr 125-149,99 274 052 215 255 -21 % 3 % 22 %
Rosévin kr 150-199,99 142 971 198 908 39 % 1 % 11 %
Rosévin kr 200-299,99 4 821 7 122 48 % 0 % 0 %
Rosévin kr 300-99999 152 122 -19 % 0 % 0 %
TOTALT 1 302 685 1 258 208 -3 % 13 % 100 %
Bag-in-Box, rosé 2014 Liter 2015 Liter +/- 2014 andel 2015 andel
Rosévin i BiB 881 681 903 169
Musserende vin (inkl champagne), 75 cl 2014 Liter 2015 Liter +/- 2013 andel 2015 andel
Musserende vin og champagne, kr 0-99,99 487 094 516 668 6 % 12 % 12 %
Musserende vin og champagne, kr 100-149,99 2 741 618 2 948 489 8 % 70 % 69 %
Musserende vin og champagne, kr 150-199,99 345 503 435 772 26 % 9 % 10 %
Musserende vin og champagne, kr 200-299,99 169 299 188 973 12 % 4 % 4 %
Musserende vin og champagne, kr 300-399,99 163 450 115 757 -29 % 4 % 3 %
Musserende vin og champagne, kr 400-99999 35 989 88 382 146 % 1 % 2 %
TOTALT 3 942 953 4 294 040 9 % 100 % 100 %
Champagne, 75 cl 2014 Liter 2015 Liter +/- 2014 andel 2015 andel
Champagne, kr 0 - 199,99 2 979 4 507 51 % 1 % 1 %
Champagne, kr 200-299,99 156 807 155 890 -1 % 44 % 43 %
Champagne, kr 300-399,99 163 089 114 699 -30 % 45 % 32 %
Champagne, kr 400-99999 35 877 88 316 146 % 10 % 24 %
TOTALT 358 752 363 411 1 % 100 % 100 %
Cognac, 70 cl 2014 Liter 2015 Liter +/- 2014 andel 2015 andel
Cognac kr 0-299,99 - -
Cognac kr 300-399,99 385 475 317 843 -18 % 49 % 44 %
Cognac kr 400-499,99 261 399 248 229 -5 % 33 % 34 %
Cognac kr 500-699,99 126 089 141 269 12 % 16 % 20 %
Cognac kr 700-999999 12 987 16 382 26 % 2 % 2 %
TOTALT 785 950 723 723 -8 % 100 % 100 %
Whisky, 70 cl 2014 Liter 2015 Liter +/- 2014 andel 2015 andel
Whisky kr 0-299,99 225 516 140 953 -37 % 34 % 21 %
Whisky kr 300-399,99 308 221 390 972 27 % 46 % 57 %
Whisky kr 400-499,99 88 449 94 018 6 % 13 % 14 %
Whisky kr 500-699,99 42 194 41 493 -2 % 6 % 6 %
Whisky kr 700-99999 7 669 12 594 64 % 1 % 2 %
TOTALT 672 049 680 030 1 % 100 % 100 %
Akevitt, 70 cl 2014 Liter 2015 Liter +/- 2014 andel 2015 andel
Akevitt, kr 0-299,99 6 032 64 808 974 % 1 % 9 %
Akevitt, kr 300-399,99 504 807 483 455 -4 % 71 % 65 %
Akevitt, kr 400-99999 201 158 199 052 -1 % 28 % 27 %
TOTALT 711 997 747 315 5 % 100 % 100 %
Vodka, 70 cl 2014 Liter 2015 Liter +/- 2014 andel 2015 andel
Vodka, kr 0-299,99 456 174 378 552 -17 % 58 % 53 %
Vodka, kr 300-399,99 259 703 306 240 18 % 33 % 43 %
Vodka, kr 400-499,99 72 542 27 553 -62 % 9 % 4 %
Vodka, kr 500-699,99 2 595 2 870 11 % 0 % 0 %
Vodka, kr 700-799,99 5 2 -57 % 0 % 0 %
TOTALT 791 018 715 217 -10 % 100 % 100 %
Gin, 70 cl 2014 Liter 2015 Liter +/- 2014 andel 2015 andel
Gin, kr 0-299,99 68 736 60 718 -12 % 42 % 40 %
Gin, kr 300-399,99 87 907 80 473 -8 % 54 % 53 %
Gin, kr 400-499,99 4 812 9 186 91 % 3 % 6 %
Gin, kr 500-99999 321 1 307 307 % 0 % 1 %
TOTALT 161 776 151 684 -6 % 100 % 100 %

Fotnote: Alle tall er eks. spesialbestillinger