Sterkøl

Salget i Sverige 2014

Totalt solgte Systembolaget 470 mill liter i 2014. Dette er en økning på 0,5 prosent fra året før, og en noe svakere vekst sammenlignet med 2013. Systembolaget solgte 197,8 mill liter svakvin i 2014, kun en promille mer i forhold til 2013.

Sterkøl utgjør over halvparten av Systembolagets totale salg målt i liter, men knapt en fjerdedel av salgsverdien målt i kroner. I 2014 økte salget med 1,1 prosent til 234 millioner liter, og veksten var størst for håndverksøl og sesongøl.

Rødvin

Rødvinssalget hos våre svenske naboer var 103,6 mill liter i 2014, og utgjorde 52,4 prosent av det totale vinsalget på Systembolaget. Volummessig hadde rødvin en nedgang i 2014 på 2,2 prosent, mens salget målt i kroner hadde en økning på 0,3 prosent. Systembolagets mestselgende rødvinsland siden 2011 har vært Italia, med en markedsandel på nesten 40 prosent. De fire mestselgende rødvinslandene er Italia, Sør-Afrika, Spania og Australia. New Zealand Frankrike og USA er de landene med høyest snittpris per liter, mens Sør-Afrika, Chile og Spania ligger sist når det gjelder literpris.

Hvitvin

Hvitvin sto for 31 prosent av det totale svakvinssalget i 2014, og økte med beskjedne 0,2 prosent i volum til 61,5 millioner liter. Sør-Afrika er det mestselgende landet, både når det gjelder volum og verdi. De fire største hvitvinslandene er Sør-Afrika, Tyskland, Frankrike og Australia. Disse har en markedsandel på til sammen 60 prosent.

Musserende

Musserende vin økte med 10,9 prosent i 2014 til 11,1 mill liter. Veksten fordeler seg jevnt i alle segment musserende, men er størst blant dyrere musserende som ikke er champagne. Italia er det største landet når det gjelder volum, og Frankrike er størst når det gjelder verdi. Det er en økende interesse for eksklusive musserende viner som ikke er champagne, fra land som Spania, Italia og Storbritannia. Salget er ikke stort, men det kan være tegn på en begynnende trend.

Bag-in-Box

Bag-in-Box er fortsatt den dominerende emballasjetypen for svakvin i Sverige, selv om salget minsket med 0,8 prosent i 2014. Dette er et trendbrudd som antyder ar fordelingen mellom ulike emballasjetyper kanskje har stabilisert seg etter 18 år med Bag-in-Box i markedet.

Økologisk

Økologisk vin har hatt en årlig vekst på nesten 50 prosent siden 2006, men i 2012 var det en nedgang i salget av økologisk vin på tre prosent. I 2014 opplevde Systembolaget en kursendring når det gjelder kundenes preferanse for økologisk vin. Volumet økte med 83 prosent til 26,2 millioner liter, noe som utgjør 5,6 prosent av Systembolagets totale salg.

Brennvin

Brennevinssalget gikk ned tre prosent til 18,9 mill liter i 2014. Sverige opplever at kundene velger lettere og mer alkoholsvakere drikker enn tidligere. Gin, amerikansk whiskey och brun rom hørte till det fåtall brennevinstyper som økte sitt salg i 2014.

Kilde: Systembolaget