Forbrukertrender

På Vinmonopolet ser vi en vekst innen de lette og lyse produktkategoriene. Det er også vekst i salg av alkoholfrie produkter.

Det er viktig å følge utviklingen i alkoholmarkedet, men også kunnskapen om generelle trender i samfunnet er et svært viktig bidrag i Vinmonopolets sortimentsplanlegging. Generelle markedstrender vil påvirke våre kunders kjøpsadferd fremover.

Vinmonopolets sortiment utvikles i takt med disse trendene - en forutsetning for fortsatt å være Norges ledende faghandelskjede og for å ivareta en velfungerende vinmonopolordning.

Utviklingen av et markedsrettet sortiment bygger vi på analyser av generelle markedstrender, kundeinnsikt og salgsutvikling internasjonalt og nasjonalt - samtidig som vi har et bevisst og aktivt forhold til vårt samfunnsansvar.

Hvilke trender?

Det er spesielt tre markedstrender som vil være viktige for utviklingen av Vinmonopolets sortiment de kommende årene:

Økt fokus på helse

Vi ser en generell trend at folk er opptatt av å leve et «sunnere liv». Interessen for et helseriktig kosthold har steget kontinuerlig gjennom flere år.

Vi trener eller mosjonerer oftere enn før. Fire av ti sier de driver fysisk aktivitet 3-4 ganger i uka eller oftere. På Vinmonopolet ser vi en vekst innen de lette og lyse produktkategoriene. Det er også vekst i salg av alkoholfrie produkter.

Det gode liv

Det er en trend i samfunnet at vi søker nytelse og vil unne oss noe ekstra. Dette kan for eksempel skje i form av å bruke egentid på å lese bøker, gå i teateret eller søke nytelse gjennom mat og drikke. Matprogrammer på tv er populære, interessen for mat- og vinkurs har økt og antall kaffebarer har vokst kraftig. Vi søker det som gir oss følelsen av noe ekstra. Internasjonalt er det en premiumiseringstrend, særlig innen brennevinskategorien. På Vinmonopolet ser vi at kundenes betalingsvillighet har økt de senere år. Gjennomsnittlig salgspris øker, både for svakvin og brennevin.

Søken etter det naturlige og ekte

Stadig flere velger bort produkter med kunstige tilsetningsstoffer, og vi ser en økt interesse for økologiske produkter. Salgsmessig utgjør det ikke så store volum, men det er potensial for videre vekst. Miljøbevissthet gir status.

Les artikkel om mat og drikketrender i Vinbladet nr. 1 – 2015