Vinmonopolets Kunde- og opinionsmåling
2015

TNS Gallup gjennomfører årlig en undersøkelse for Vinmonopolet som bl.a. sier noe om folks handlevaner i forbindelse med kjøp av vin, øl og brennevin.

Viktige kjøpskriterier når man handler vin

Det desidert viktigste kjøpskriteriet er smak. 9 av 10 kunder oppgir at smak er viktig når de kjøper vin.

Videre oppleves pris, produktbeskrivelse på hyllekanten, at vinen passer til en spesiell matrett, anbefaling fra betjeningen, spesielle anledninger, anbefalinger fra venner og kjente og at man kjenner vinen fra før som viktig for valg av vin.

Ulike kjøpskriterier er viktige i ulike kundesegmenter. De kunnskapsrike oppgir flest kjøpskriterier som viktige, mens vanekundene oppgir færrest. Det er særlig vinens opprinnelse og egenskaper som skiller de ulike segmentene. De kunnskapsrike er betydelig mer opptatt av årgang, druetype, distrikt og produsent. Den prisbevisste er særlig opptatt av pris, pappvinkunden er opptatt nettopp av at vinen er tilgjengelig som pappvin, mens den trygghetssøkende er opptatt av råd og hjelp fra betjeningen. Vanekunden er ikke særlig opptatt av vinens egenskaper, men er opptatt av at de kjenner vinen fra før og at smaken er kjent.

Vurdering av Vinmonopolets vareutvalg

83 prosent er enige i at Vinmonopolets vareutvalg generelt er bra. Det er omtrent ingen som er uenige i dette. Resultatene har vært svært stabile gjennom flere år, og andelen er så høy at det ikke vil være vesentlig forskjeller mellom ulike kundegrupper.

79 prosent av kundene mener det er lett å finne varene de er ute etter i Vinmonopolets selvbetjeningsbutikker. Andelen har vært stabil over tid og høy i alle undersegmenter. Oversiktligheten i Vinmonopolets butikker er med andre ord svært god og tilpasset kundenes ønsker.

7 av 10 kunder mener Vinmonopolet tilbyr et passe antall produkter i sine butikker.

Forbruk av vin, brennevin, øl og rusbrus

Vin: Totalt sett er det 29 prosent som drikker vin ukentlig. Vi ser at 26 prosent oppgir at de drikker rødvin ukentlig, mens 24 prosent drikker hvitvin ukentlig. 14 prosent drikker pappvin, noe som betyr at pappvin i både brukes til daglig bruk, som til spesielle anledninger som helgetur på hytta, til middager eller fester – altså anledninger der det er mest praktisk med pappvin.

Det er svært store demografiske forskjeller i konsumet av vin blant folk. Hyppigheten øker med økt alder. Hyppigheten er også økende med økt utdanning og inntekt. Kunnskapsrike og interesserte drikker oftere enn andre. De som bor i Oslo/Akershus – drikker i større grad vin ukentlig. Kvinner drikker hyppigere enn menn.

Brennevin: Det er store forskjeller i brennevinskonsumet i befolkningen. Det tydeligste skillet ser vi nok på menn og kvinner. 38 prosent av mennene drikker brennevin månedlig, mens bare 15 prosent av kvinnene gjør det. Brennevinsforbruket synker med økt utdanning. De over 59 år har høyere brennevinskonsum enn yngre. Geografisk sett er brennevin vanligst i Trøndelag og Nord.-Norge.

Øl: Menn drikker i større grad øl fra Vinmonopolet enn kvinner, de som kan mye om vin drikker også mer sterkøl enn de mindre interesserte segmentene. Interessen for øl følger nok i stor grad interessen for vin. De yngre under 30 år drikker øl fra Vinmonopolet i større grad enn eldre. Videre er sterkøl mest vanlig i Oslo/Akershus. Dette skyldes trolig at det i storbyene er mer et uttrykk for en urban innstilling til øl som er blitt mer in flere steder. I Oslo er det for eksempel flere utesteder som spesialiserer seg på øl og tilbyr et rikholdig utvalg av produkter.

7 av 10 kunder mener Vinmonopolet tilbyr et passe antall produkter i sine butikker